Loger

skbg

Skaraborgs län var mellan 1634 och 1997 ett län i Västergötland, mellan Vänern och Vättern. Länet bildades 1634 genom att ståthållardömet Västergötland delades upp i Skaraborgs län och Älvsborgs län i samband med länsstyrelsernas tillkomst. Ursprungligen var Skara residensstad, och länet fick sitt namn efter det däri en gång liggande Skaraborgs slott.

Vår orden har fyra loger och en storloge, samtliga lokaliserade i Skaraborg.

Storloge

  • Fuma Domum

Lokala loger

  • Dextra Maxima
  • Senum Dominus
  • Sigh Voluptatis
  • Parva Parcum


© Skaraborgs Kapnismologiska Ordenssällskap 2015 - www.kapnismologiskaorden.se - info@kapnismologiskaorden.se